Leerlingenzorg

Sommige leerlingen hebben iets meer aandacht nodig dan andere kinderen. Dit kan komen door een leer- of sociaalprobleem. Elke leerling is anders en zal dus op een andere manier benaderd moeten worden. Soms is deze benadering dusdanig ingrijpend dat de leraar het niet alleen kan. Dan wordt leerlingenzorg ingeschakeld. Wat is leerlingenzorg precies en wat doen zij zoal? Dat leggen we je hier allemaal uit!

Wat is leerlingenzorg?

Leerlingenzorg is een stukje hulp dat gegeven wordt aan leerlingen die net dat beetje extra zorg nodig hebben. Vaak hebben deze leerlingen leer- sociaalproblemen waardoor ze in de klas niet goed mee kunnen met de rest. Een leraar kan leerlingenzorg inschakelen wanneer deze in de gaten krijgt dat een leerling extra hulp nodig heeft. Dit wordt meestal met een aantal signalen opgevangen. Leerlingen krijgen binnen de leerlingenzorg een planning waarmee ze onder begeleiding de lesstof nog eens doornemen en hulp krijgen bij het maken van huiswerk.

Maakt iedere school hier gebruik van?

Iedere school is verplicht om extra zorg te bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Hierdoor heeft iedere school leerlingenzorg en bieden ze een passende onderwijsplek aan. Echter, een school hoeft dit niet intern te doen. Zij kunnen ook een andere school van hetzelfde schoolbestuur aanwijzen waar het kind naartoe kan gaan. Dit moet dan wel in dezelfde regio zijn, zodat reizen mogelijk blijft. Iedere school gebruikt hierbij de ondersteuningsvraag van het kind als uitgangspunt. 

Waaruit bestaat leerlingenzorg?

Iedere school heeft een team van mensen die in de leerlingenzorg zitten. Dit team bestaat uit een teamleider, leerkracht, schoolarts, orthopedagoog, logopedist, schoolmaatschappelijk werker en intern begeleider. Deze zorgen er samen voor dat het kind de hulp krijgt die het nodig heeft. Er wordt gekeken waar het kind precies een probleem mee heeft en op die manier wordt er geanticipeerd op het probleem.

onderwijsplein-vindiq