Studieschuld

Sta je op het punt te studeren, dan wacht jou een wereld vol nieuwe gebeurtenissen. Het studentenleven brengt veel kosten met zich mee, denk aan huistvesting, eten en de vele uitstapjes. Hoe ga je dat bekostigen? Veel studenten werken naast hun studie, maar komen desondanks maandelijk geld tekort. Een oplossing is geld lenen van de overheid. Het is een manier om je studie te bekostigen en naderhand als werkende de studieschuld af te betalen. Maar hoe ziet zo'n studieschuld er precies uit? Onderwijsplein legt het uit!

Wat is de gemiddelde studieschuld eigenlijk?

Vele hebben een studieschuld, maar er wordt eigenlijk nooit over gepraat. Vandaar dat de vraag vaak naar boven komt, heb ik nou een hoge of een lage studieschuld? 

Cijfers geven aan dat het gemiddelde flink aan het toenemen is. Daar waar het gemiddelde in 2014 op €12.400 lag, is dat in het jaar 2019 toegenomen naar een gemiddelde van €13.700. In het jaar 2019 waren er 1.4 miljoen leerlingen en oud leerlingen die te maken hebben met een studieschuld. Dit houdt in dat er in totaal 19.300.000.000 euro aan studieschuld was anno 2019.  Wat opvalt is dat over het algemeen de mannen meer lenen dan de vrouwen, hierdoor is gemiddelde studieschuld bij de mannen €13.900 en bij de vrouwen €13.400. 

Studieschuld per leeftijdsgroep

Jongeren tot 20 jaar vallen in de groep met de laagste studieschuld. Dit is echter niet geheel onlogisch, dit komt doordat vele nog door studeren en meer op kamers gaan. Dit betekent dat wanneer ze uit het ouderlijk huis vertrekken, er een grote kans is dat er meer geleend gaat worden. 

De leeftijdsgroep met de hoogste studieschuld zijn de 25 tot de 45 jarige. Dit zijn de jaren waarin vaak de meeste kosten gemaakt worden en ook zijn dit vaak de studenten die al langer studeren en dus langer aan studiekosten verbonden zijn. Tegelijkertijd is dit ook de groep die het actiefst is met het aflossen van de studieschuld. 

De leeftijdsgroep tussen de 45 en de 65 hebben vaak hun schuld al afgelost. De laatste leeftijdsgroep zijn de de 65+ers, deze groep bestond nog maar slechts uit 300 mensen anno 2019,  maar ieder met een gemiddelde van €9.600 dat nog afgelost moet worden. 

Lenen jongere generaties meer of minder?

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat, hoe jonger de generatie studenten des te hoger de schuld en ook wordt er vaker geleend. Studenten die namelijk in het jaar 1994 geboren zijn hadden op hun 18e verjaardag een gemiddelde studieschuld van €1.500. Waar studenten uit het jaar 2000 een gemiddelde schuld van €2.700 op hun 18e verjaardag hebben. Dit is bijna het dubbele!!

Een grote oorzaak voor de forse stijging in de gemiddelde studieschuld is dat in 2015 het leenstelsel is ingevoerd. Dit hield in dat studenten geen recht meer hadden op een studiebeurs, maar het geld, wat voorheen een gift was, moeten lenen.

Ben jij benieuwd of jou studieschuld hoger of lager dan het gemiddelde ligt? Check dit dan op de website van DUO. 

Terug naar Leerlingenzorg
onderwijsplein-vindiq